Let op: Errata beschikbaar!

Let op: Errata beschikbaar voor sommige vakken! Kijk bij updates om je te kijken of er een erratum is.

Wat is een erratum?
Als er voorafgaand aan het examen nog fouten worden ontdekt die niet meer hersteld kunnen worden, stuurt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zogenoemde ‘errata’ naar de scholen. Een erratum is een fout in het examen. Dit kan gaan over een fout op het voorblad, bijvoorbeeld dat er een verkeerde datum op het boekje staat, maar ze kunnen ook gaan over een fout in de opgaven.

Help de surveillant herinneren om dit voor te lezen voordat het examen begint! In sommige gevallen hoef je een vraag niet te maken.