D3.2 – Begrippenlijst

Inkomenselasticiteit
De inkomenselasticiteit is een vermenigvuldigingsfactor die aangeeft in welke mate de uitgaven voor een bepaald product reageren op een inkomensverandering.


Kruiselingse elasticiteit
Bij de kruiselingse elasticiteit gaat het om de mate waarin de vraag naar een product reageert op een prijsverandering van een ander product.


Substitutiegoederen
Producten die elkaar kunnen vervangen. De prijs van A stijgt waardoor de vraag naar B omhoog gaat.


Complementaire goederen
Producten die altijd samen worden gekocht. De prijs van goed A stijgt waardoor de vraag naar het complementair goed stijgt.


Primaire goederen/noodzakelijke goederen
Goederen die voorzien in de eerste levensbehoefte van de consument. Wanneer je inkomen stijgt zal je iets meer van deze goederen kopen maar niet veel.


Elasticiteit tussen 0 en 1.


Luxegoederen
Goederen die niet direct in de eerste levensbehoefte van de consument voorzien, maar waaraan de consument wel een zeker nut onttrekt.


Elasticiteit groter dan 1.


Inferieure goederen
Goederen die de consument minder gaat kopen als zijn inkomen stijgt en waarvan hij meer gaat kopen als zijn inkomen daalt. Bijvoorbeeld: huismerk en merk.


Elasticiteit kleiner dan 0.


Statusgoederen
Producten die worden gekocht, omdat anderen ze niet kunnen kopen.