A1.6 – Hoofdpersonen

Ötzi
Prehistorische jager die in 1991 in een gletsjer in de Alpen bijna intact werd terug gevonden.