Scheikunde | B. Stoffen en materialen in de chemie | B3. Bindingen en eigenschappen